Compres o llogues?

Aquestes són les opcions principals que tens per accedir o canviar d'habitatge. Cadascuna implica una predisposició mental i un pla d'acció molt diferents.

Què necessites per comprar i llogar?

Tant si compres com si llogues un habitatge adquireixes uns compromisos, com el pagament mensual del lloguer o de la hipoteca. Vegem aquí alguns dels requisits comuns:

 • Has de preveure que disposaràs dels diners necessaris mes a mes, ja que no pots fallar a cap pagament mensual.
 • Has de demostrar que tens estabilitat laboral.
 • Has de demostrar que disposes d'ingressos mensuals fixos i estables.
 • Has de presentar referències sobre el fet de ser bon pagador.

Vegem les principals raons que et poden impulsar a optar per la compra d'un habitatge:

 • Et dóna seguretat tenir un immoble en propietat.
 • El pots deixar en herència.
 • El pots gaudir sempre que vulguis.
 • Tens estalvis: disposes almenys del 30 % del cost del pis per a les despeses prèvies a la compra: el notari, els impostos, el registre...
 • Perquè vols invertir els estalvis en béns immobles, que són més rendibles que altres productes bancaris.
 • Perquè els habitatges han baixat de preu.
 • Perquè pots trobar pisos a bon preu en zones de costa o de muntanya.
 • Perquè pots treure-li un rendiment econòmic: posar l'immoble en lloguer, amortitzant així la hipoteca i mantenint-ne la propietat.

Comprova les despeses i tràmits que tindràs si compres o llogues un habitatge.

Vegem quines són les principals raons que et poden impulsar a optar pel lloguer d'un habitatge:

 • El procés de lloguer és més fàcil i menys costós que el de compra.
 • Et permet tenir llibertat de moviments, si has de deixar el pis de forma sobtada o t’has de traslladar, ja que el contracte es pot revocar avisant amb un temps d'antelació concret.
 • Suposa menys costos de manteniment de l'habitatge.
 • Desgrava a les rendes de menys de 24.000 euros bruts anuals si l'habitatge llogat és l'habitatge habitual.
 • En signar, has de desemborsar menys quantitat de diners que si compres: una mensualitat + una segona, com a fiança + un tercer mes com a comissió si el lloguer es fa mitjançant un agent immobiliari.

Comprova les despeses i tràmits que tindràs si compres o llogues un habitatge.