Comprar o llogar:
tràmits i despeses

Tant si estàs pensant en comprar com en llogar un habitatge, tindràs una sèrie de tràmits i de despeses que és important preveure. En alguns casos, l'agent immobiliari, o el banc, si és que vas a signar una hipoteca, pot encarregar-se de realitzar algun dels tràmits. No obstant això, és necessari que els coneguis tots.

Tingues en compte que les despeses associades a la compra d'un habitatge se situen al voltant del 10-15 % del valor total de la mateixa. Aquesta calculadora et permet calcular les despeses de compra del teu habitatge més les despeses de contractació de la teva hipoteca. Pel que fa al lloguer, les despeses associades se situen al voltant de les sis mensualitats, encara que això dependrà de la negociació entre tu i el propietari i / o l’agència immobiliària.

Tràmits

 • Acudir al Registre de la Propietat per obtenir tota la informació jurídica sobre l'habitatge. T'interessarà saber si té càrregues associades, com una hipoteca o si està embargat. Pots demanar una nota simple o bé un certificat de dominis i càrregues, que té validesa legal.
 • Acudir a l'ajuntament per conèixer la situació legal de l'edifici, ja que podria estar afectat per un pla urbanístic futur.
 • Anar al notari per escripturar l'habitatge. Els seus honoraris estan regulats per llei i són proporcionals al valor de l'immoble.
 • Tornar al Registre de la Propietat per a inscriure les dues escriptures: la de l'habitatge i la de la hipoteca, al teu nom. El cost varia segons l'ajuntament i segons el preu de l'habitatge.
 • Acudir al cadastre de l'ajuntament on es troba l'habitatge per canviar-li el titular. Aquest tràmit no és obligatori, però és aconsellable. Així et podran enviar l'IBI, que hauràs de pagar quan ja siguis propietari de l'habitatge.

Despeses

 • Si l'habitatge t'interessa molt, has de començar fent una paga i senyal perquè te la reservin. La quantitat no ha de ser molt elevada. També pots redactar un precontracte de compravenda, on es detallin totes les dades sobre l'immoble i el procediment de pagaments pactat amb el venedor.
 • Signar el contracte d'arres, que està regulat en el Codi Civil i també serveix perquè et reservin l'habitatge. La quantitat scil·la entre el 5 i el 15 % del valor de l'habitatge, que després es descompta del total, i compromet les dues parts: comprador i venedor. Es pot rescindir, però perdràs els diners. Si ho rescindeix el venedor, haurà de pagar-te el doble del que has posat.
 • Escollir la hipoteca que més et convingui per finançar la compra. El Banc d'Espanya recomana que l'import mensual de la hipoteca no superi el 30 % dels teus ingressos. La formalització del contracte de la hipoteca genera un Acte Jurídic Documentat (AJD) que costa un 1 % de la quantitat escripturada.
 • Taxar l'habitatge per establir el seu preu segons el mercat actual per part d'un taxador oficial. És un requisit imprescindible per al càlcul de la hipoteca per part del banc. Sol costar entre 250 i 350 €.
 • Si es tracta d'habitatge de segona mà, pagar l'Impost de Transmissions Patrimonials (ITP), que varia segona la CC.AA. entre un 5 % i un 10 % del valor escripturat.
 • Si l'habitatge és nou, has de pagar l'IVA: un 10 % del valor escripturat si l'habitatge és de caràcter general o un 4 % si l'habitatge és protegit.
 • Subministraments: cal canviar el titular dels comptadors de llum, aigua i gas, tant si es compra com si es lloga.
 • Pagar les despeses de la gestoria, si has contractat els seus serveis per a assessorar-te en tot el procés de compravenda.

Quan ja siguis propietari:

 • Pagar l'Impost de Béns Immobles (IBI) a l'ajuntament, que se situa entre el 0,4 % i el 1,1 % del valor cadastral de l'habitatge. En l'any de venda de l'habitatge, és el propietari qui ha de pagar l'IBI. Aquest impost és anual i es pot fraccionar.
 • L'impost d'escombraries, que varia segons el municipi. De vegades es cobra al costat del IBI.
 • El rebut de la comunitat, per a les despeses de la finca.
 • L'assegurança de la comunitat que cobreix sinistres estructurals de l'immoble.

Tràmits

 • És recomanable inscriure el contracte de lloguer en el Registre de la Propietat, el que et protegeix davant la venda de l'edifici o de l'habitatge.
 • És aconsellable acudir al Registre de la Propietat per comprovar qui és el titular de l'habitatge i en quin règim es troba.

Despeses

 • L'agència immobiliària o el propietari poden demanar-te una paga i senyal com a reserva de l'habitatge, que després et descomptaran de la primera mensualitat o es comprometran a tornar si no s'arriba a signar el contracte.
 • Si llogues un habitatge mitjançant una immobiliària, hauràs de pagar la comissió, que pot ser que hagis de pagar a mitges amb el propietari o al 100 % tu com a inquilí.
 • Aportar la fiança a l'agència immobiliària o al propietari, que han de dipositar en l'entitat autonòmica que correspongui: Incasòl, en el cas de Catalunya; IBAVI a les Illes Balears; Agència d'Habitatge Social, a Madrid; Bizilagun, a Euskadi; Avra a Andalusia... Aquesta quantitat es retorna quan finalitza el contracte, si no s'ha incomplert cap clàusula del contracte, ni causat cap desperfecte, dany o impagament. La citada entitat autonòmica és qui la retorna.
 • En alguns casos, els propietaris demanen un aval bancari per fer front a possibles impagaments.
 • La primera mensualitat del lloguer, la del mes en curs. Recorda que el cost del lloguer no ha de superar el 30 % dels teus ingressos mensuals.
 • És optatiu però recomanable assegurar el contingut de l'habitatge. El continent ja està assegurat pel propietari.
 • Pagar l'Impost de Transmissions Patrimonials (ITP), que es calcula segons els anys de contracte i el preu del lloguer i varia segons la comunitat autònoma.
 • Subministraments: cal canviar el titular dels comptadors de llum, aigua i gas, tant si es compra com si es lloga.
 • La mudança, si el pis no està moblat o si et trasllades des d'una altra habitatge.