Coneix el mercat immobiliari

Hi ha diferències entre comprar o llogar un habitatge quan hi ha crisi o quan el context econòmic és positiu.

Quan estàs buscant un habitatge per comprar o llogar, és molt recomanable que tinguis una idea clara de la situació general en que es troba el mercat immobiliari.

El mercat de l’habitatge està fortament condicionat per factors com el context econòmic, les facilitats d’accés al crèdit i el marc legal i fiscal, que poden afavorir o perjudicar la compravenda d’habitatges.

Perquè no té res a veure fer una compra en un mercat amb un context econòmic positiu, molta demanda d’habitatges i facilitats de crèdit, que fer-ho en un context de crisi econòmica, precarietat laboral, escassos compradors i dificultats de finançament.

Un mercat dinàmic és més favorable per la part venedora, que ho tindrà més fàcil per aconseguir un bon preu de venda. Si vens en aquest context, rebràs més ofertes i tindràs la paella pel mànec a l’hora de negociar un preu més elevat.

En canvi, un mercat menys dinàmic és més propici per la part compradora. Si en un context com aquest ets comprador i disposes dels recursos necessaris, tindràs menys competidors i per tant molta més capacitat de negociar un bon preu.

Però, què és un bon preu?

  • El preu ha de ser el més ajustat possible i producte d’una negociació amb la part venedora en la qual s’acordi un preu adaptat a les circumstàncies del mercat, però no per damunt.
  • La teva situació econòmica ha de poder assumir el preu, i això passa per no comprometre el teu benestar present i futur per haver comprat a un preu car, o per un endeutament excessiu que t’obligui a pagar quotes massa elevades durant massa temps. En definitiva, un bon preu de compra és aquell que s’adapta a les teves circumstàncies econòmiques.
  • El preu ha de ser el més alt possible donades les circumstàncies del mercat i en la negociació has de buscar un preu que posi en valor la teva propietat.
  • La venda no ha d’empitjorar la teva situació econòmica, no has de vendre a un preu massa baix. Has de poder seguir el teu camí en les millors condicions possibles, ja sigui per comprar un altre habitatge, o per anar de lloguer amb el coixí econòmic que et proporcioni la venda. Un bon preu de venda és aquell que s’adapta a les teves necessitats econòmiques.

Com que el preu l’has de posar tu - i això serà més fàcil o més difícil d’aconseguir en funció de l’evolució del mercat -, és necessari que coneguis la situació del mercat immobiliari.

L’evolució del mercat immobiliari espanyol, especialment durant els darrers trenta anys, ha fet que l’habitatge representi la major part del patrimoni econòmic de les persones, i també que les hipoteques hagin arribat a superar el 50% del crèdit total de les entitats financeres.

Divulgar el funcionament i les dinàmiques d’aquest mercat és doncs una necessitat i hauria de ser també una demanda social.

Hi ha algunes fonts d’informació que et poden ajudar a conèixer en quina situació es troba el mercat immobiliari en cada moment.

  • Índex de preus de l’habitatge L’Instituto Nacional de Estadística (INE) publica cada trimestre aquest indicador de preus de compravenda d’habitatges nous i de segona mà. Aquest índex es basa en dades proporcionades per les notaries a partir dels preus escripturats.
  • Transaccions immobiliàries El Ministerio de Fomento del Gobierno de España publica cada trimestre les dades del nombre de transaccions realitzades, amb informació específica per comunitats autònomes i municipis, tipus d’habitatge (nou, segona mà, tipus d’edifici, superfície construïda), nacionalitat i residència de les persones compradores i valor de les transaccions. Aquestes dades provenen també de l’àmbit notarial, que enregistra les escriptures públiques de compravenda realitzades.
  • Estadística Registral Immobiliària El Colegio de Registradores proporciona “informació fiable sobre el funcionament del mercat immobiliari” amb una periodicitat trimestral i anual. En aquests informes, basats en el cens de transmissions i constitucions d’hipoteques, hi destaquen els índexs de preus d’habitatges i locals comercials, nombre i distribució de les transaccions realitzades, superfície mitjana, nacionalitat de les persones compradores, volum del crèdit hipotecari, tipus d’interès, morositat i inclús la relació entre quotes hipotecàries i salaris.

Consultar aquestes informacions t’ajudarà a fer-te una idea sobre la situació actual del mercat immobiliari, així com les seves possibles tendències de futur. Això és important perquè et pot ajudar a prendre millors decisions en el moment de negociar la compra o venda d’un habitatge.

Text escrit per eduardconti.com