Visitar l'habitatge:
què has de tenir en compte?

Vas a veure el pis que t'agrada! Què preguntar? Tot el que puguis observar t'ajudarà a prendre la decisió correcta.

Per fi has quedat per veure el pis que t'agrada! Bé, doncs prepara't, has de posar tota la teva atenció tant a l'interior com a l'exterior.

Què necessites portar:

 • llibreta i bolígraf per prendre notes
 • una càmera de fotos
 • un metre per prendre mesures

Tots els detalls que puguis observar de l'habitatge, et permetran fer-te una idea del seu estat en general. És recomanable tenir clars els punts forts i febles de l'immoble, ja que això t'ajudarà a prendre una millor decisió. Fes-te una llista:

 • Els punts forts o positius són aquells que consideres imprescindibles. Per exemple: disposar d'ascensor, plaça de garatge, bany adaptat a persones amb mobilitat reduïda, terrassa...
 • Els punts febles o no tan positius podrien ajudar-te quan negociïs el preu de venda, en el cas de la compra, o la renda mensual, en el cas del lloguer. Per exemple: si no hi ha on aparcar, si el pis necessita reparacions...

Sigui amb intermediaris o sense la seva ajuda, si vas a visitar un habitatge de segona mà, cal que tinguis en compte aquests punts:

 • Si pots, visita l'immoble diverses vegades, en diferents jornades i també en diferents moments del dia. Fixa't en els sorolls i les olors que es perceben i en la llum natural que entra per finestres i balcons.
 • Fes-te una idea clara de les característiques de l'immoble: la distribució de les estances, les dimensions, la superfície útil, la seva orientació, el seu estat general, quina qualificació energètica té...
 • És aconsellable visitar l'habitatge amb un arquitecte o aparellador, ja que t’aportarà el seu punt de vista i realitzarà preguntes més tècniques.
 • A més de comprovar l'estat general de l'habitatge, és convenient conèixer també l'estat de la finca i de les zones comunitàries. Observa la façana, l'entrada, el vestíbul, l'escala, l'ascensor, els baixants, els patis de llums, el garatge, els trasters, els jardins, etc. Si està en mal estat o és molt antiga, caldrà rehabilitar-la aviat.

Abans o després de la visita, també serà imprescindible comprovar aquestes dades:

 • La situació registral. Ves al Registre de la Propietat i sol·licita una nota simple o certificat registral. El document indica qui és el titular de l'habitatge i si té alguna càrrega: hipoteca, embargaments, etc.
 • La situació urbanística. Dirigeix-te a l'ajuntament corresponent i comprova quins plans podrien afectar a l'habitatge o l'edifici, com podria ser zona verda, línia de vorera, alçada, etc. Podrien estar en fase d'estudi o de consulta pública.
 • El cadastre. Consulta a l'ajuntament i comprova els metres de l'habitatge i la seva situació. Així mateix, informa't sobre l'IBI de l'habitatge: quant costa i si està al corrent de pagament.
 • Situació de la comunitat de propietaris. Pregunta al propietari actual, a la resta de veïns o l'administrador de la finca, si l'habitatge està al corrent de pagaments, quines obres de manteniment s'han realitzat a la finca i quines tenen pensades dur a terme en els propers mesos.
 • Consulta a la Inspecció Tècnica d'Edificis. Assegura't que la finca no pateix cap deficiència estructural, com, per exemple, aluminosi.
 • La certificació energètica. Consulta si disposa d'aquest certificat obligatori per a efectuar la venda i quina qualificació ha obtingut l'habitatge.
 • Situació de subministraments d'aigua, llum i gas. Comprova que no hi ha cap rebut per pagar.

Si vols visitar un immoble d'obra nova, t’hauràs de dirigir a l'empresa promotora, encara que algunes agències immobiliàries també gestionen habitatges de nova construcció.

Si es tracta d'una compra sobre plànol, pots informar-te sobre la promotora o constructora i la seva situació legal al Registre Mercantil.

Cal que demanis el màxim d'informació possible sobre aspectes bàsics de l'habitatge, com la situació, els metres útils, la ubicació dins de l'edifici, els accessos, el nombre de dependències, etc. En l'oferta de venda s'ha de facilitar, com a mínim, prou informació sobre:

 • la identificació de l'habitatge, la superfície útil i la dels annexos,
 • la referència de la inscripció registral,
 • la qualitat de la construcció,
 • la certificació energètica,
 • la titularitat jurídica del venedor,
 • les càrregues de l'immoble,
 • els serveis de què disposa i les condicions d'ús,
 • les despeses de manteniment,
 • el preu total de la transmissió, les condicions econòmiques i de finançament,
 • els tributs que graven la propietat,
 • les llicències administratives,
 • la data de començament i de finalització de l'obra, les dades de la garantia i el projecte executiu de l'edificació.

Has de tenir present que en una compra sobre plànol no veus físicament l'habitatge en el moment de donar la paga i senyal i que el promotor et dóna la informació mitjançant plànols, simulacions o dispositius de realitat virtual, entre d’altres mitjans.