Fixa o variable:
Quina hipoteca em convé més?

Firmar una hipoteca és una decisió important. Així que informa-te'n, assessora't i decideix quin tipus d'hipoteca et convé més.

No hi ha una resposta única. De fet, depèn de diferents factors que has de tenir en compte. Aquí tens algunes pistes que t'ajudaran a decidir-te.

Variable vs fixa

La diferència essencial entre una hipoteca fixa i una variable és la quota mensual, que en les hipoteques fixes és la mateixa durant tota la vida del préstec i en la variable, el contrari.

Si ens fixem en la publicitat dels bancs, les hipoteques variables se solen anunciar amb fórmules del tipus "euríbor + x %". L'euríbor és l'índex de referència i la "x" és el diferencial del crèdit, el benefici que obté el banc per prestar-te aquests diners, que serà el mateix durant tota la hipoteca.

Com l'euríbor va evolucionant en el temps, les hipoteques variables tenen revisions anuals o semestrals, segons el contracte, en què s'actualitza el tipus d'interès de l'euríbor. Això desemboca en un augment o descens de la quota mensual.

Per contra, les hipoteques fixes, com el seu nom indica, tenen un tipus d'interès igual durant tota la vida del préstec. És a dir, no estan subjectes a les variacions de cap índex i les quotes es mantenen sempre igual. Per aquest motiu, les hipoteques variables poden resultar molt barates ara, que l'euríbor està en mínims històrics, o molt cares, en el cas que aquest es dispari.

Pros i contres

Quan em convé una hipoteca fixa? I una de variable? Vegem els factors positius i negatius de cadascuna.

Aspectes positius

 • Actualment resulten barates per que l'euríbor està sota zero. Tot i així, això pot canviar amb el pas del temps.
 • Tenen terminis molt llargs, que poden arribar fins als 40 anys i això fa que la quota mensual a pagar sigui menor.
 • No tenen la comissió de risc per tipus d’interès. Aquesta és una comissió específica de les hipoteques fixes, que s'aplica a l'avançar capital del préstec o portar-nos la hipoteca a un altre banc (sumada a les que ja podríem tenir per aquests conceptes). No la trobarem en les hipoteques variables.

Aspectes negatius

 • La quota pot disparar-se. Si puja l'euríbor, la quota mensual pot augmentar molt. Has preveure la situació i pensar què faries en aquest cas.
 • Tenen terminis més llargs, la qual cosa encareix la hipoteca. Tot i que la quota mensual sigui menor, el cost total del préstec augmenta, ja que com més trigues a tornar un préstec, més car resulta.
 • Pot tenir clàusula sòl. Malgrat l'escàndol, aquesta clàusula no és il·legal, així que res no impedeix que torni a ser inclosa en els contractes d'hipoteca en el futur.

Em convé una hipoteca variable si:

 • Crec que l'índex de referència es mantindrà baix durant molt de temps.
 • Tinc pensat realitzar amortitzacions anticipades de la hipoteca, ja que el tipus variable no té la comissió per risc de tipus d'interès i és més probable que tampoc tingui la comissió per amortització anticipada, de manera que segurament serà més barat.

Aspectes positius

 • Pagues la mateixa quota per sempre. Això permet organitzar millor la teva economia domèstica, ja que sempre sabràs quant pagaràs.
 • El cost total és menor. Com el termini de les hipoteques fixes és menor, els interessos totals que pagues al banc seran menors que en una variable.
 • Són més barates que mai. En 2016 hi va haver una guerra de preus, així que avui són més barates que fa uns anys. En l'actualitat, l'interès mínim per a una fixa és de 1,60% a 10 anys, però cal tenir en compte que l'interès de les fixes és proporcional al termini de pagament. Així, com més llarg el termini de pagament, més gran serà l'interès que ens apliqui el banc.

Aspectes negatius

 • Resulten més cares que les variables. La tranquil·litat de les fixes es paga, de manera que tot i que ara siguin més barates que mai, segueixen sent més cares que les variables en un context d'euríbor en mínims.
 • Té més comissions. L'esmentada comissió per risc de tipus d'interès es sumarà a les que ja poguéssim tenir per subrogació o amortització.
 • Les comissions són més cares. A més de presentar més comissions, aquestes poden tenir un import més gran, com en el cas de la comissió d'obertura.

Em convé una hipoteca fixa si:

 • Crec que l'índex de referència es recuperarà ràpidament en els propers anys. Grosso modo podem interpretar que com millor va l'economia, més pugen els índexs.
 • Prefereixo pagar una mica més per ara, però estar segur de no pagar més en un futur.

Recorda que per poder signar una hipoteca amb el banc has de:

 • Disposar d'uns estalvis mínims del 30 % del valor de l'habitatge.
 • Sol·licitar almenys tres ofertes de hipoteca diferents per garantir que tinguis la millor oferta possible.
 • Informar-te profunditat sobre els aspectes més conflictius, com les clàusules sòl o l'índex de referència IRPH, i assegurar-te que no estiguin en la teva escriptura.
 • Tenir clar que, a més del tipus d'interès que ferms, també les comissions i la vinculació de la hipoteca poden acabar tenint un gran impacte en la teva butxaca.
 • Conèixer els teus drets i les teves obligacions abans de seure a negociar amb el banc.
 • Ser conscient de la teva situació personal, laboral i econòmica abans de prendre una decisió.
 • Fer previsions dels diferents escenaris que podrien succeir i preveure què podries fer en cada cas.
 • Conèixer i sospesar els riscos que pot implicar l'ús de avaladors, que no tenen res a guanyar i molt a perdre.
 • Sol·licitar al banc la FIPER o fitxa informativa personalitzada durant el procés de negociació, ja que així podràs estudiar amb deteniment l'oferta del teu banc.
 • No signar res amb el que no estiguis d'acord o que no acabis de comprendre. Les escriptures definitives de la hipoteca estaran disponibles al notari tres dies abans de la signatura, per la qual cosa pots anar a plantejar-li qualsevol dubte que tinguis.

Text escrit per HelpMyCash.com